Nguyễn Tấn Hoài tung nước rút chiến thắng chặng 21

(PLO)- Chặng 21 đánh dấu ngày đại thắng với chiến thắng nhất chặng cùng ngôi nhất đồng đội của êkíp Dược Domesco Đồng Tháp.


MINH QUANG

BÌNH LUẬN