Kết thúc thi toán thí sinh nói gì?

(PLO)- Với đề thi toán năm nay nhiều thí sinh cho rằng đề khá dài. 
MINH TÂM